top of page

2021 Yılı için defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri


2021 Yılı için defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri; 29 Aralık 2020 Tarih ve 31349 (1. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

522 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile aşağıdaki gibi açıklanmıştı;


2021 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ ;


1- Yıllık -Alış tutarı:300.000.- TL -Satış tutarı:420.000.- TL


2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı:150.000.- TL.


3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış hasılatının toplamı:300.000.- TL

olarak açıklanmıştır . 522 SAYILI VUK GENEL TEBLİĞİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

DEFTER BEYAN (İşletme) ESASINDAN BİLANÇO ESASINA GEÇİŞ İÇİN;

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler. (VUK md. 180)1)- İŞLETME ESASINDAN BİLANÇODAN ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI:

VUK 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATAN

2020 Yılı Yıllık Alış tutarı: 300.000 .-TL (%20) fazlası = 360.000 .- TL VEYA

2020 Yılı Yıllık Satış tutarı: 420.000 .- TL (%20) fazlası = 504.000 .- TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR

2020 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 150.000.- TL (%20) fazlası = 180.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

VUK 177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR

2020 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 300.000 TL (%20) fazlası = 360.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

177/3 GÖRE ÖRNEK AÇIKLAMA:

İş hasılatı: 60.000 x 5 = 300.000.- TL

Yıllık satış tutarı: 220.000.- TL

300.000+220.000= 520.000.-TL Bu tutar (520.000.-TL ) , 420.000 TL (%20) fazlası olan 504.000 .-TL nı aştığı için Bilanço esasına göre defter tutulacaktır.

BİLANÇO ESASINDAN İŞLETME (DEFTER-BEYAN) ESASINA DÖNÜŞ İÇİN;

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette düşük olursa veya arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler. (VUK md. 179)2)- BİLANÇODAN ESASINDAN İŞLETME ESASINA DÖNÜŞ ŞARTLARI;

177/1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan

2020 Yılı Yıllık Alış tutarı: 300.000 .-TL (%20) eksiği = 240.000.-TL VEYA

2020 Yılı Yıllık Satış tutarı: 420.000 .- TL (%20) eksiği = 336.000.- TL altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.

177/2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar

2020 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 150.000.- TL (%20) eksiği = 120.000 -TL nın altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.

177/3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar


2020 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 300.000 TL (%20) eksiği = 240.000.-TL altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler


250 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page