top of page

HURDA PLASTİK VE PLASTİK AMBALAJ GERİ KAZANIM LİSANSI NASIL ALINIR?

Plastik Tehlikesiz Atık Geri Dönüşüm ve Plastik Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Lisansı

Cinslerine göre ayrılan plastik atıklar geri kazanım/dönüşüm işlemine tabi tutulur. Geri dönüşümü yapılabilen plastik atıklar, kırma makinelerinde daha küçük parçalarına ayrılır. İşletmeler bu parçaları direkt olarak belli oranlarda, orijinal hammadde ile karıştırarak üretim işleminde kullanabildiği gibi; tekrar eritip katkı maddeleri katarak ikinci sınıf hammadde olarak da kullanabilir.

Tesisler plastik atıkların tesise kabulü ve geri dönüşüm faaliyetlerini gerçekleştirmek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden Geri Kazanım Lisansı almakla yükümlüdür. Lisans belgesinin alınabilmesi için öncelikle yetkili bir çevre danışmanlık firmasından hizmet alarak çalışmalara başlanır. Tesise ziyaret gerçekleştiren çevre mühendisi işletmede incelemeler yapılarak tesisin uygunluğunu denetler ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verir.

Plastik Atıkları oluşum şekillerine göre Tehlikesiz Atık (Hurda Plastik) ve Plastik Ambalaj Atığı olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Hurda Plastikleri almak için Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde belirtilen, Plastik Ambalaj atıkları için ise Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği şartlarını sağlamak gerekmektedir. Lisans almak için mevzuatta belirtilen şartlar aşağıda belirtilmiştir.


Tehlikesiz Plastik Atık Geri Kazanım Lisansı için Gereken Temel Fiziksel Koşullar

Lisans Kapsamında Alınabilecek Atık Kodları: 020104, 070213, 120105, 160119,

170203, 200139

1- Kapasite raporu ve kapasite raporundaki makine - ekipmanlar kurulu olmalıdır. 2- Atık Kabul Alanı ve Geçici Stok Sahası (Beton Zemin) bulunmalıdır. 3- Atık suları Toplama Kanalı ve Izgara Sistemi (Yıkama Yapılması Durumunda) bulunmalıdır. 4- Yağmur ve Yüzey Suları için Toplama Kanalı ve Izgara Sistemi (Tesis Açık Alanında Atık Depolaması Yapılması Durumunda) bulunmalıdır. 5- İşletme çevresi çit veya duvarla çevrilmeli, kontrolsüz giriş önlenmelidir.

Plastik Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı için Gereken Temel Fiziksel Koşullar

Lisans Kapsamında Alınabilecek Atık Kodları: 1501021- Kapasite raporu ve kapasite raporundaki makine - ekipmanların kurulu olmalıdır. 2- Açık ve kapalı alanların zemini beton olmalıdır. 3- Makine ekipmanın bulunduğu alan kapalı bina içinde olmalıdır. 4- Kapalı alanlar haricinde tesis etrafı kalıcı yapı malzemesiyle çevrili olmalıdır. 5- İnternet bağlantılı uzaktan erişim imkânı veren kantar ve kantar programı bulunmaktadır. 6- Tesise uzaktan erişim imkânı veren kamera ve kayıt sistemi bulunmaktadır. (30 gün geçmişe dönük izlenebilmelidir.) 7- Oluşan atıksular için topla


ma kanalları ve ızgara sistemi bulunmalı ve bu atıksuların ilgili mevzuata uygun olarak yönetimi sağlanmalıdır. 8- Tesiste oluşan atıklar (tehlikeli ve tehlikesiz) için Geçici Depolama Alanı bulunmalıdır. 9- Çalışan personel sayıs


ına uygun olarak düzenlenen tuvalet, lavabo, soyunma odası ve yemekhane bulunmalıdır.


73 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page