top of page

Tahsilat makbuzu ve tediye makbuzu arasındaki fark

Tahsilat makbuzu ile tediye makbuzu arasındaki temel fark hazırlayan taraftır. Parasal ödemeyi yapan, parayı ödeyen taraf makbuz kesiyorsa, hazırladıkları makbuz bir tediye makbuzudur. Eğer Ödemeyi, parayı alan taraf bir makbuz hazırlayıp kesmişse, bu makbuz bir tahsil makbuzudur. Örneğin şöyle bir senaryo düşünelim: A firması B firmasına bir hizmet veriyor ve karşılığında B firmasından çek ile belli bir miktar ücret alıyor. Bu durumda iki çeşit makbuz da kullanılabilir.

a. A firması verdiği hizmetten dolayı aldığı para için bir tahsilat makbuzu keser. Bu durumda makbuz üzerindeki “makbuzu kesen firma” ve “parayı alan firma” bilgileri aynı olur. Makbuzun aslı, makbuzu kesen A firmasında kalır ve bir nüshası B firmasına verilir.

b. B firması aldığı hizmet karşılığında ödediği parayı gösteren bir tediye makbuzu keser. Bu durumda makbuzun üzerinde “makbuzu kesen firma” ve “parayı ödeyen firma” bilgileri aynı olur. Makbuzun aslını makbuzu kesen B firması elinde tutar ve A firmasına bir nüshasını verir. Günlük hayatta, sadece başka firmalara değil, bireysel tüketicilere de hizmet veren birçok firma vardır. Her bireysel tüketicinin makbuz kesmesinden ziyade firmanın her tüketiciye makbuz kesmesi daha pratiktir. Dolayısıyla tahsilat makbuzu, tediye makbuzuna nazaran daha çok kullanılmaktadır.


Tahsilat makbuzu nedir?

Tahsilat makbuzu firmaların gerçekleştirdikleri bir hizmet karşılığında aldıkları paranın ayrıntılarının belirtildiği bir belgedir. Paranın banka yolu ile eft, havale vb. bir yöntemle veya kredi kartıyla ödenmesi hâlinde tahsilat makbuzuna gerek duyulmaz. Tahsilat makbuzu elden yapılan ödemelerin takibi için kesilen bir makbuzdur. Gerekli bilgileri içeren, imzalı bir tahsilat makbuzu ödemenin yapıldığına dair resmi bir kanıt olarak kullanılabilir. Sık sık tahsilat makbuzu kullanmak durumunda kalan firmalar veya kişiler tahsilat makbuzlarına bir seri numarası basabilirler. Tahsilat makbuzları elektronik sistemlere kolay girilebilmesi için bir form hâlinde olabilir veya ciltler hâlinde kullanılabilir.

Tahsilat makbuzu üzerinde yer alması gereken bilgiler

Tahsilat makbuzunun üzerinde bulunması zorunlu olan bilgiler vardır. Bun bilgiler şunlardır:  Tahsilat makbuzu kesen firmaya ait şirketin tam unvan, adres ve telefon bilgisi. Eğer makbuzu kesen bir bireyse bu bireyin adı, soyadı  Yatırılan paranın yazı ve rakam ile tutarı ve birimi  Parayı yatıranın adı ve soyadı  Parayı alanın adı, soyadı ve imzası  Makbuzun düzenlendiği tarih  Para nakit olarak değil, çek olarak verilmişse çekin ait olduğu banka ve çek numarası


Tediye makbuzu nedir?

Tediye makbuzu da tahsilat makbuzuna benzer bir işlevi olan bir makbuzdur. Tediye makbuzu, firmaların gerçekleştirilen bir hizmet karşılığında verdikleri paranın ayrıntılarının belirtildiği bir belgedir. Aynı şekilde tediye makbuzu da ödemenin çek veya nakit aracılığıyla elden yapıldığı zamanlarda kesilir. Tediye makbuzu üzerinde yer alması gereken bilgiler tahsilat makbuzu üzerindekilerle aynıdır.

132 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page